smoglab.pl

Był myśliwym, stał się “Marcinem z lasu”. Wszystko przez jedno wydarzenie (smoglab.pl)

Dzieci go uwielbiają. Filmy, które tworzy oraz historie, które opowiada, angażują najmłodszych tak mocno, że nawet dzwonek na przerwę nie odrywa ich od trwających zajęć. Miłośnik przyrody, twórca filmów, edukator, autor książek – człowiek o wielkim sercu i niezwykłej determinacji, żeby uczynić świat...

Prywatne odrzutowce konieczne dla gospodarki? Najwięcej lotów latem do kurortów (smoglab.pl)

Przedstawiciele wielkiego biznesu, polityki i kultury coraz częściej publicznie przejawiają troskę o planetę. Okazuje się jednak, że gdy przychodzi do osobistego wpływu na losy ziemi, ten jest znacznie bardziej negatywny, niż u edukowanych przez nich słuchaczy. Prywatne odrzutowce stają się istotną gałęzią...

  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favourites
  • random
  • infosec
  • test
  • cybersec
  • kbin
  • All magazines