Hot

Docker dla opornych (youtube.com)

Czujesz się przytłoczony już na samą myśl o pracy z kontenerami? Jest tak wiele do nauczenia się i przekazania! Prezentację zaczniemy od odrobiny historii, aby lepiej zrozumieć, dlaczego używamy kontenerów. Następnie przejdziemy do wyjaśnienia czym tak naprawdę są kontenery i obrazy. Porozmawiamy również o tym,...

"Tracking the First People into Ice Age North America" [2020], Craig Childs. Describes experiences on routes and in environments maybe similar to ice age human migration. #anthropology #lecture (youtu.be)

Craig Childs chronicles the last millennia of the Ice Age, the violent oscillations and retreat of glaciers, the clues and traces that document the first encounters of early humans, and the animals whose presence governed the humans chances for survival....

  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favourites
  • random
  • infosec
  • test
  • cybersec
  • kbin
  • All magazines