@Deykun@karab.in
@Deykun@karab.in avatar

Deykun

Deykun@karab.in

The profile from the federated server may be incomplete. Browse more on the original instance.

Deykun, to random

@ernestNiefajnie. :<

https://i.imgur.com/SNms8vu.png

Jak wchodzę to nie rozumiem jak z własnych obserwowanych treści przejść na wszystkie i w drugą stronę, jeśli robi się to tylko tą zmianą settingsa to bardzo niefajnie.

Teraz chciałem dodać wpis wpycha mnie w random klikam to zmień magazyny dostaje listę i muszę dojść, że muszę wejść do magazynu z tej listy wybrać go i kliknąć "Mikroblog" na stronie pod tytułem magazyny, a nie na górze (bo są dwa).

Bardzo nieintuicyjnie się robi.

Plus jak kliknąłem aparacik przy dodawaniu wpisu żeby dodać obrazek to nie mogę wybrać obrazka z linka tylko z katalogu.

Deykun,

@ernestAj nie dostałem powiadomienia do tej odpowiedzi chyba.

  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favourites
  • random
  • infosec
  • test
  • cybersec
  • kbin
  • All magazines